Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Pandemins konsekvenser för antagning till högskolan ska ses över

Publicerad

Konsekvenserna av covid-19-pandemin för gymnasieelevers möjligheter till högskolestudier behöver ses över. Universitets- och högskolerådet får nu i uppdrag att följa upp eventuella konsekvenser av pandemin i fråga om tillträde och antagning till högskoleutbildning för studerande i gymnasieskolan.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska följa upp eventuella konsekvenser av covid-19-pandemin när det gäller tillträde och antagning till högskoleutbildning för de elever som studerar i gymnasieskolan. Vid behov ska UHR vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska genomföras i dialog med Skolverket, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet