Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund möter EU:s miljö- och klimatministrar

Publicerad

Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar i dag i EU:s miljörådsmöte, där bland annat EU:s klimatanpassningsstrategi och en ny batterilagstiftning kommer diskuteras.

På mötet kommer EU:s miljö- och klimatministrar diskutera EU:s klimatanpassningsstrategi, som ska förbättra planeringen för att öka motståndskraften vid klimatförändringar, öka genomförandet av konkreta förebyggande anpassningsåtgärder, och stärka kunskapen om klimatförändringarna och deras effekter. Strategin antogs tidigare i år.

– Sverige är och ska fortsatt vara en ledande röst för klimatarbetet internationellt. Som ny miljö- och klimatminister ser jag fram emot att diskutera dessa viktiga framtidsfrågor med övriga miljöministrar i EU. Internationellt samarbete är avgörande för att världen ska klara klimatkrisen, och i de rum som klimatfrågan diskuteras ska Sverige vara en självklar aktör, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

På miljörådsmötet kommer ministrarna även diskutera EU-kommissionens förslag till ny förordning för batterier. Syftet med förslaget är bland annat att underlätta elektrifieringen för att uppnå EU:s klimatmål.

EU:s miljö- och klimatministrar träffas denna gång digitalt. Det innebär att inga formella beslut kommer att tas vid miljörådsmötet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse

Mer om mötet i miljörådet 18 mars

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Portugisiska ordförandeskapet första halvåret 2021

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.