Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund och Per Olsson Fridh träffar samhällsaktörer om Agenda 2030

Publicerad

Sverige genomför en frivillig granskning av arbetet med Agenda 2030, som ska redovisas vid FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling i juli. Idag höll Per Bolund och Per Olsson Fridh ett möte för samhällsaktörer för att presentera huvuddragen och ge dem möjlighet att komma med inspel i arbetet framåt.

Den 6 till 15 juli deltar Sverige i FN:s digitala högnivåmöte om hållbar utveckling för att presentera hur det går för Sverige i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Rapporteringen till FN omfattar både Sveriges nationella och internationella arbete.

I dag den 30:e mars, höll miljö- och klimatminister Per Bolund och minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh ett dialogmöte med olika aktörer för att presentera det huvudsakliga innehållet i Sveriges rapport. På mötet hade berörda aktörer möjlighet att ställa frågor och göra medskick till det fortsatta arbetet.

– Sverige bidrar till det globala genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom våra satsningar på klimatomställning, demokratiutveckling och genom vår feministiska utrikespolitik. Att återhämtningen från coronapandemin också bidrar till omställningen är centralt för att nå hållbarhetsmålen i tid. Genomförandetakten måste öka och säkerställa att ingen lämnas utanför, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

En stor mängd aktörer i det svenska samhället är delaktiga i genomförandet av Agenda 2030. Granskningen baseras därför på bidrag från civilsamhället, forskarsamhället, näringslivet, fackföreningar, myndigheter och från den lokala nivån.

­– Vi måste arbeta brett tillsammans för en hållbar värld. Den omstart som kommer ske efter pandemin behöver ta sikte på en grön återhämtning och ha målet att bygga ett starkt och hållbart samhälle både nu och på längre sikt, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund