Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige kandiderar till IMO:s råd

Publicerad

(Ny version) Ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten är viktiga frågor som Sverige i dag driver som medlem i IMO. Nu kandiderar Sverige ännu en gång till en plats i rådet, som är det verkställande organet inom FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization).

- Sverige är ledande i klimatomställningen och i arbetet med överflyttning av transporter från väg till sjöfart. Vi har också en rik sjöfartstradition och i dag sker cirka 90 procent av Sveriges import och export via sjöfarten. Genom deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får delta i IMO:s råd, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Valet äger rum vid IMO:s generalförsamlings 32: a session i december 2021. IMO:s generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 174 medlemsstater och träffas vartannat år. Rådet har 40 medlemmar.

Om IMO

IMO (International Maritime Organization) är FN:s sjöfartsorganisation och en internationell sjöfartsmyndighet vars huvudsakliga arbete handlar om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Sverige har varit medlem i IMO sedan organisationen grundades.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet uppgavs det att Sverige redan idag är medlem i IMO:s råd. Det stämmer inte. Korrekt är att Sverige är medlem i IMO och kandiderar nu till IMO:s råd.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm