Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige storsatsar på global tillgång till vaccin i kampen mot covid-19 pandemin

Publicerad

Regeringen presenterar idag en omfattande satsning inom global hälsa omfattande över 2,5 miljarder kronor. Satsningen syftar till att öka tillgången till vaccin mot covid-19, förebygga och hantera risken för korruption, samt motverka undanträngningseffekter i hälso- och sjukvården i världens fattigaste länder.

Det är nu över ett år sedan covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Över 130 miljoner människor har smittats och minst 2,8 miljoner har mist sina liv världen över. Samtidigt har 114 miljoner förlorat sina jobb, 120 miljoner tryckts tillbaka i extrem fattigdom och 168 miljoner barn drabbats av skolstängningar.

Att vi idag har säkra och effektiva vacciner är en stor framgång, men för att besegra pandemin måste vaccinerna nå alla länder, inte bara de rikaste. Vaccinsamarbetet Covax har redan nått över 100 länder – varav över 60 länder med biståndsfinansierade vacciner – och många fler står på tur, men mer resurser krävs för att arbetet ska kunna fortsätta.

Global tillgång till vaccin är inte bara en fråga om solidaritet. Utan vaccin ökar risken för skadliga mutationer som även kan drabba Sverige, den ekonomiska återhämtningen försvåras och åratal av utveckling riskerar att gå förlorad. Pandemin har även medfört omfattande undanträngningseffekter för hälso- och sjukvården i världens fattigaste länder. Därför krävs fortsatta investeringar i grundläggande förebyggande verksamhet som rutinvaccinationer och motståndskraftiga hälsosystem. Sverige ser också att risken för korruption ökar när den globala efterfrågan på vacciner är stor.

Regeringen möter utmaningarna genom en samlad satsning på global hälsa:

  • Styrningen till Sida förtydligas med betoning på att motverka undanträngningseffekter och investera i motståndskraftiga system för hälsa.
  • Regeringen avser bidrar med ytterligare 2,25 miljarder kronor till Covax, vilket tillsammans med tidigare bidrag på 200 miljoner kronor gör Sverige till världens största givare till Covax sett till befolkningsmängd. Medlen kan utnyttjas av Covax redan i år, men utbetalningarna kommer att ske över en 10-årsperiod.
  • Sverige går samtidigt in med ytterligare 250 miljoner kronor till Vaccinalliansen Gavi för att säkerställa grundläggande vaccination i låg- och medelinkomstländer.
  • För att motverka korruption och förfalskat vaccin har regeringen beslutat om ett stöd på 10 miljoner kronor till Transparency International. Dessutom kommer Sverige delta i ett globalt initiativ för att med ny teknik bidra till att vaccin verkligen kommer dit det ska.

Sveriges utökade stöd till Covax presenteras imorgon genom ett videomeddelande av statsminister Stefan Löfven i samband med den virtuella lanseringen av Covax appell för 2021, tillsammans med stats- och regeringschefer från Colombia, El Salvador, Moldavien, Demokratiska republiken Kongo, Norge, Nya Zealand, Portugal och Kap Verde, under värdskap av USA.

– Med denna satsning visar regeringen kraftfullt sitt engagemang för global hälsa och särskilt tillgång till vacciner mot covid-19. Sverige blir också världens största bidragsgivare till Covax sett per invånare och fjärde största givare totalt. Vi gör detta för att visa solidaritet men också för att bidra till det för alla länder gemensamma målet att få ett slut på pandemin, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh. 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.