Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ändrade rapporteringskrav vid licensjakt på gråsäl

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ta bort kravet på rapportering av fälld eller påskjuten gråsäl till länsstyrelsen. Under återstoden av årets licensjakt på gråsäl ska rapportering endast ske till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets har beslutat om licensjakt på gråsäl under perioden 20 april–31 december 2021. Enligt beslutet ska den som fällt en gråsäl rapportera detta till Naturvårdsverkets så snart som möjligt. Enligt 6 § jaktförordningen ska fälld eller påskjuten gråsäl dessutom rapporteras till länsstyrelsen, vilket har inneburit att den som jagar måste rapportera till båda myndigheterna.

– Naturvårdsverket har hemställt att regeringen ska åtgärda den dubbla rapporteringsskyldigheten. Att ta bort kravet på rapportering till länsstyrelsen innebär en förenkling för den enskilde jägaren, samtidigt som licensjakten alltjämt övervakas på lämpligt sätt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ändringen träder i kraft den 14 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.