Försöksverksamhet för miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Publicerad

Regeringen vill minimera läkemedelsrester i miljön. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket samt E-hälsomyndigheten får nu i uppdrag att utveckla och förbereda för en försöksverksamhet gällande införandet av en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

Tillverkning av läkemedel leder i vissa fall till utsläpp i miljön och genom en ny försöksverksamhet vill regeringen hitta vägar att gynna miljömässigt hållbar produktion. Därigenom har Sverige möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav vid läkemedelsproduktion. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en försöksverksamhet kring en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet för att gynna en miljömässigt hållbar tillverkning av läkemedel.

Regeringen ger nu flera myndigheter i uppdrag att utveckla och förbereda för införandet av en sådan miljöpremie. Försöksverksamheten väntas pågå 2024–2027 och vara frivillig för företag att ansluta sig till. Fokus kommer att ligga på läkemedel som har visat sig ha skadliga effekter på miljön eller bidra till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska utreda hur en försöksverksamhet med en samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av läkemedelsförmånssystemet ska utformas. I detta ingår bland annat att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas, samt att beräkna premiens storlek.

Läkemedelsverket får i uppdrag att utarbeta och fastställa en modell för miljöbedömning av läkemedel, samt säkerställa att det finns ett system för att verifiera hur företagen lever upp till kriterierna för miljöklassificering bedömning. E-hälsomyndigheten ska i sin tur utveckla ett system för utbetalning av miljöpremien.

Regeringsuppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot