Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om vissa identitets- och uppehållshandlingar

Publicerad

I dag utfärdar regeringen nya regler som gör vissa identitets- och uppehållshandlingar säkrare. En viktig förändring är att nationella identitetskort och uppehållskort förses med fingeravtryck, på samma sätt som pass och uppehållstillståndskort. De nya reglerna kompletterar en EU-förordning.

– För att motverka förfalskningar och annan brottslighet är det viktigt att identitets- och uppehållshandlingar är säkra och går att kontrollera på ett effektivt sätt. De nya reglerna bidrar till det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I juni 2019 antogs en ny EU-förordning om säkrare identitetskort och uppehållshandlingar. I Sverige gäller den bland annat för Polismyndighetens nationella identitetskort och Migrationsverkets uppehållskort och permanenta uppehållskort. EU-förordningen skärper säkerhetskraven på handlingarna.

Efter att riksdagen godkänt regeringens lagförslag utfärdas nu de regler som ska komplettera EU-förordningen. Reglerna innebär bland annat följande:

  • Den som ansöker om ett nationellt identitetskort, ett uppehållskort eller ett permanent uppehållskort ska i fortsättningen både fotograferas och lämna fingeravtryck. Fotot och fingeravtrycken ska sparas i ett chip i kortet.
  • Vid en gränskontroll ska ansiktsbild och fingeravtryck kunna tas på nytt, för jämförelse med uppgifterna i kortet. För den som har ett uppehållskort eller permanent uppehållskort ska samma sak gälla vid en inre utlänningskontroll.
  • Giltighetstiden för nationella identitetskort till barn under tolv år sänks från fem år till tre år. Även detta är en säkerhetsåtgärd.

De nya reglerna träder i kraft den 2 augusti 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.