Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar stödet för skydd av den biologiska mångfalden i havet och klimatanpassning i Afrika

Publicerad

Ekosystemen i havet är hotade. Människor som lever i fattigdom är de som påverkas mest av en försämrad havshälsa. Regeringen har i dag fattat beslut om 30 miljoner kronor i stöd till Blue Action Fund. På så vis bidrar Sverige till att vända den negativa utvecklingen avseende förlusten av biologisk mångfald.

De senaste 50 åren har den biologiska mångfalden i havet minskat i snabb takt. Fler arter än någonsin tidigare hotas av utrotning och marina ekosystem utarmas. Klimatförändringar, överfiske, föroreningar och övergödning påverkar både de djur och växter som lever i havet och oss människor. Det finns en stark koppling mellan förlust av biologisk mångfald, hunger och fattigdom.

- Vartannat andetag vi tar kommer från haven, ändå har vi alldeles för länge sett haven som en avfallsplats och oändlig källa till resurser. Men så är det inte. Det är dags för ett mer hållbart nyttjande och återskapande av viktiga kustnära miljöer. Inte minst kan det bidra till en mer hållbar försörjning för miljoner människor som idag är beroende av haven för sitt dagliga bröd, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Ett verktyg för att bevara den biologiska mångfalden är att skydda områden som är viktiga för fisk och koraller. Blue Action Fund arbetar med att främja hållbar förvaltning av marina områden i utvecklingsländer och bidrar därmed till bevarande och ökat skydd av ekosystem. Fonden har på kort tid kommit att bli ett ledande internationellt finansieringsinstrument på området samtidigt som den bidrar till att försörjningsmöjligheterna för kustbefolkningar utvecklas på ett hållbart vis. Sverige sitter sedan 2018 i styrelsen. Hittills har verksamheten resulterat i 109 374 kvadratkilometer nya skyddsområden och förbättrade levnadsvillkor för över 200 000 personer.

Regeringen tar samtidigt beslut om ett fortsatt stöd om 25 miljoner kronor till Global Center on Adaptation, som är ett initiativ helt inriktat på klimatanpassning i Afrika. Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Ohlsson Fridh, tar i juni även plats i den rådgivande styrelsen, som leds av FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon. Initiativet syftar till att snabbare kunna stödja världen med de bäst beprövade klimatanpassningslösningarna, bidra till ytterligare finansiering till klimatanpassning, samt att öka unga människors involvering och jämställdhetsaspekter i insatserna. Sveriges stöd till Global Center on Adaptation går bland annat till samarbeten inom landsbygdsutveckling, en bättre anpassad jordbrukssektor och ökad vattentillgång i växande afrikanska städer.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.