Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskydds­området och föreslå åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen.

Det finns ett stort behov av kompetensförsörjning hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare på säkerhetsskyddsområdet. Genom förslagen i propositionen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194) som i dag överlämnas till riksdagen ökar behovet ytterligare.

I syfte att möta det växande behovet av kompetensförsörjning på säkerhetsskyddsområdet får Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning och föreslå åtgärder som underlättar kompetens­försörjningen på både kort och lång sikt.

Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i dialog med Affärsverket svenska kraftnät, Finans­inspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Norr­bottens län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhets­myndig­heten och Transportstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.