Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger Företagsakuten med ytterligare tre månader

Publicerad

Regeringen förlänger det statliga kreditgarantiprogrammet, Företagsakuten, med syfte att stödja små och medelstora företag som på grund av pandemin fått ekonomiska svårigheter från den 30 juni till 30 september 2021.

Mer om Företagsakuten

Läs mer om Företagsakuten på regeringen.se/foretagsakuten.

Företagsakuten lanserades våren 2020 som en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Huvuddelen av lånen inom ramen för Företagsakuten har hittills betalats ut till företag i branscher som drabbats hårt av pandemin såsom hotell, restaurang och handel.

Lån under programmet fram till vecka 18 uppgår till 2,6 miljarder kronor fördelat på 752 engagemang. Huvuddelen av hittills upptagna lån betalades ut under pandemins akuta skede under våren 2020, då Företagsakuten garanterade en betydande del av all utlåning till landets små- och medelstora företag. I nuläget är behovet av Företagsakuten begränsat, men innan likviditetsstödet avslutas vill regeringen kunna bekräfta en bred och tydlig återgång i ekonomin varför insatsen nu förlängs till att även gälla tredje kvartalet 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.