Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger i uppdrag till Statskontoret att se över regler för direktupphandling

Publicerad

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna samtidigt som nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar infördes. Regeringen ger nu i uppdrag åt Statskontoret att utvärdera effekterna av de förändrade reglerna och göra en bedömning av om det finns anledning att överväga ytterligare förändringar av bland annat direktupphandlingsgränserna.

En upphandling ska normalt annonseras. Om värdet av en upphandling under­stiger ett visst belopp får en upphandling ske utan annonsering, så kallad direktupphandling.

I lagrådsremissen Ett förenklat upphandlingsregelverk som regeringen beslutade om den 3 juni 2021 föreslås i enlighet med Förenklingsutredningens förslag, att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena. Regeringens uppdrag till Statskontoret innebär en utvidgad analys av gränserna. 

- Nu tar vi ett bredare grepp och ser även över övriga direktupphandlingsgränser, säger civilminister Lena Micko.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 24 59
e-post till Nora Suni