Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030 lämnas till FN

Publicerad

Idag beslutade regeringen om Sveriges frivilliga rapport till FN om arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Rapporten visar att Sverige har såväl ett gott utgångsläge som flera utmaningar för att lyckas genomföra målen i Agenda 2030. Rapporten redovisas på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2021.

Rapporten ”2021 - Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går.

Rapporten visar att Sverige har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling jämfört med många andra länder, men att flera utmaningar kvarstår. Bland annat minskar inte den ekonomiska och sociala ojämlikheten, flera av de nationella miljömålen uppnås inte med nuvarande åtgärder, våld och kränkningar minskar inte och mobbing ökar bland unga. Sverige har också utmaningar kopplade till mål 12 om en hållbar konsumtion och produktion. I och med rapporten växlar regeringen upp arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

– Vi har kommit en bra bit närmare agendans mål, men det finns fortfarande utmaningar att ta itu med. För att komma ända fram behöver vi, med gemensamma krafter på lokal, regional och nationell nivå, driva arbetet för ett hållbart samhälle framåt. Det breda engagemanget som finns hos många samhällsaktörer är avgörande och ger mig stort hopp om att resan mot hållbarhet kan gå snabbt framåt, säger Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

– Covid-19-pandemin har drabbat hela världen och illustrerar hur sammanflätade våra utmaningar är. Lokala kriser blir snabbt globala. Flera tvärgående kriser, som klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, ojämlikheten och de många långdragna konflikterna, samverkar med pandemin och försämrar våra chanser att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Men än finns det tid. Sverige är och förblir en tydlig röst globalt för Agenda 2030, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Årets frivilliga rapport är Sveriges andra sedan FN:s medlemsländer antog Agenda 2030 i september 2015. Sveriges senaste rapport redovisades vid FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling i juli 2017. Regeringen har åtagit sig att presentera en granskningsrapport per mandatperiod fram till 2030.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.