Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ingår ytterligare vaccinavtal

Publicerad

Regeringen har beslutat att ytterligare säkra upp den långsiktiga tillgången till vaccin mot covid-19 genom att beställa doser från tillverkaren Sanofi. Totalt handlar det om upp till 4,9 miljoner doser som, förutsatt godkännande, väntas levereras i huvudsak under 2022.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att så kallade mRNA-vaccin, det vill säga de vaccin som vi vaccinerar med i dag, fortsatt bör utgöra basen för vaccinationer mot covid-19 i Sverige. Eftersom teknologin är ny och det ännu saknas kunskap om effekter av upprepade vaccinationer med dessa vaccin rekommenderar dock myndigheten att dessa kompletteras med ett eller flera vaccin av annan typ.

Bland de typer av vaccin som kommer att bli tillgängliga i närtid bedöms av flera skäl de så kallade proteinvaccinen, dit Sanofis vaccin Vidprevtyn räknas, vara bäst lämpade. Sanofis vaccin bygger på en välbeprövad teknologi där det finns stor kunskap om effekter och möjliga biverkningar.

Regeringens bedömning är att den strategi Sverige drivit hittills, med en bred portfölj av vacciner, har fungerat väl. Syftet med att köpa in mer vaccin, och därtill av andra typer än vad Sverige redan har avtalat om, är att sprida riskerna samt ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter