Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund deltar i samarbete för att nå en ny global överenskommelse om plast

Publicerad

Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog den 2 september digitalt i ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. På mötet diskuterades vilken global strategi som behövs för att minska mängden plastskräp och mikroplaster i havet.

En ökad produktion och användning av plast i hela världen har resulterat i en markant ökning av mängden plastskräp och mikroplaster både på land och i havet de senaste decennierna. Plastnedskräpning och föroreningar av mikroplaster är ett gränsöverskridande problem, som hotar den biologiska mångfalden både på land och i havet och även klimatet.

Ministerkonferensen var ett tillfälle för världens miljö-och klimatministrar att gemensamt manifestera en ambitiös global strategi inför FN:s femte miljöförsamlingsmöte, UNEA 5, nästa år. Fler länder anslöt sig till uppmaningen till FN att börja formellt förhandla om en global överenskommelse om plast, så att den nu omfattar 119 länder.

– Marin plastnedskräpning och föroreningar av mikroplaster är ett växande problem. Inget land kan ensamt vända trenden. Det behövs en kraftfull global överenskommelse om plast om vi effektivt ska minska marin plastnedskräpning och mikroplaster i havet. Jag hoppas att beslut om att påbörja förhandlingar om en sådan tas vid FN:s miljömöte UNEA 5 nästa år, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Ministerkonferensen var ett initiativ av Tyskland, Ecuador, Ghana och Vietnam. Syftet var att manifestera stöd för en global överenskommelse om plast och att söka stöd för att etablera en mellanstatlig förhandlingskommitté på UNEA 5:2. Ett förslag till gemensamt uttalande lades fram som länderna kommer att ta ställning till. Peru och Rwanda presenterade även sitt förslag till resolution inför UNEA 5.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen