Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund talar på World Economic Forums toppmöte om hållbar utveckling

Publicerad

Miljö- och klimatminister Per Bolund medverkar på Sustainable Development Impact Summit idag den 21 september, för att tala om innovation som en nyckel för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. FN-mötet Stockholm+50 nästa år blir ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

Toppmötets syfte är att samla globala ledare från olika sektorer, discipliner och länder för att tala om samarbete och hur man delar know-how, innovationer och åtgärder som kan påskynda återhämtningen efter pandemin.

Sessionen ”Innovating to Meet the 2030 Global Goals” ska lyfta innovativa områden där regeringar, näringsliv och civilsamhälle kan skapa varaktiga effekter för att säkerställa en hållbar framtid, inte minst kopplat till omställningen mot hållbara globala värdekedjor. Förutom Per Bolund talar den amerikanske politikern Al Gore, entreprenören Ariana Day Yuen, affärsledaren Geraldine Matchett och Uneps direktör Inger Andersen.

Diskussionen kring en hållbar framtid är även viktig inför FN-mötet Stockholm+50 i juni 2022. Stockholm+50 kommer att vara en möjlighet att skapa engagemang hos många intressenter och möjliggöra utbyte av erfarenheter kring hur man tillsammans kan öka takten av genomförandet av Agenda 2030.

Sustainable Development Impact Summit arrangeras av World Economic Forum den 20-23 september.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Genväg

Sustainable Development Impact Summit pågår den 20-23 september.