Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s miljö- och klimatministrar ska enas om en gemensam linje inför COP26

Publicerad

I dag, den 6 oktober, deltar miljö- och klimatminister Per Bolund på ett miljörådsmöte i Luxemburg. Miljö- och klimatministrarna ska bland annat enas om gemensamma ståndpunkter inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow om en månad.

EU-länderna förhandlar som en part i klimatförhandlingarna och ska inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november enas om gemensamma ståndpunkter att driva. Den svenska regeringen har arbetat för att EU ska ha höjda ambitioner inför klimattoppmötet och att EU ska verka för att den nyligen presenterade IPCC-rapporten genomsyrar förhandlingsutfallet i Glasgow. 

Vid mötet kommer ministrarna även ha en första diskussion om lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som EU-kommissionen presenterade i juli i år. Paketet innehåller en rad förslag med syfte att bidra till att EU når sitt mål om att minska de så kallade nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030, jämfört med nivån 1990. Det skärpta 2030-målet ska möjliggöra för EU att nå det långsiktiga målet om klimatneutralitet senast 2050.  

Ministrarna ska under mötet också ha en första diskussion om EU:s nya skogsstrategi.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.