Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Publicerad

Idag åker Magdalena Andersson till Washington DC där hon som ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens (IMFs) högsta rådgivande organ, kommer leda diskussioner om det världsekonomiska läget och den strategiska inriktningen på IMF:s framtida arbete. Hon kommer även att delta i ett G20-möte för finansministrar och centralbankschefer och i Världsbanken och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

På onsdag och torsdag kommer Magdalena Andersson att leda IMFC:s årsmöten. Vid mötena kommer medlemmarnas syn på det världsekonomiska läget, lämpliga policyåtgärder och inriktningen på IMF:s framtida arbete att diskuteras. På IMF:s årsmöte kommer bland annat uppslutningen kring de globala vaccinationsmålen att vara i fokus. Målen är att minst 40 procent av befolkningen i alla världens länder ska vara vaccinerade före årets slut och minst 70 procent till sommaren.

I samband med årsmötet äger även ett G20-möte för finansministrar och centralbankschefer rum under onsdagen. Vid mötet väntas ministrarna ställa sig bakom den övergripande politiska överenskommelsen om hur digitaliseringens utmaningar för beskattningen ska hanteras. Överenskommelsen slöts den 8 oktober inom OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. Dessutom kommer det världsekonomiska läget och globala nyttigheter såsom pandemibereskap och bekämpning av klimatförändringar att diskuteras. Andra viktiga frågor är stöd till utsatta länder och finansmarknadsfrågor.

Om IMFC och G20

IMFC består av 24 representanter från IMF:s medlemmar och sammanträder vanligtvis två gånger om året i samband med IMF:s års- och vårmöten. Magdalena Andersson tillträdde som ordförande i januari i år. Hon är den första kvinnan och svensk att väljas till posten som IMFC-ordförande.

På G20-mötet deltar finansministrar och centralbankschefer från G20-länderna, det vill säga de 19 största ekonomierna och EU. EU representeras av EU-kommissionen och av ordförandelandet i ministerrådet, för närvarande Slovenien. Dessutom bjuds ett antal länder in som observatörer. Representanter för internationella organisationer såsom IMF, Världsbanken och OECD deltar också.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.