Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny ordförande till styrelsen för Stockholm Environment Institute

Publicerad

Regeringen har i dag utsett före detta miljö- och klimatministern Isabella Lövin som ordförande i styrelsen för Stockholm Environment Institute. Regeringen har också utsett den verkställande direktören för Alecta, Magnus Billing, till ledamot i styrelsen.

Stockholm Environment Institute (SEI) är en stiftelse som inrättades av regeringen 1988. SEI utför och sprider kunskap från studier och annan forskning inom miljöområdet och samarbetar med organisationer, myndigheter, institutioner, företag och enskilda över hela världen. Dess styrelse är internationellt sammansatt med säte i Stockholm. SEI har flera gånger utsetts till att vara bland de främsta tankesmedjorna i världen för miljö- och klimatfrågor.

− Regeringen lägger stor vikt vid att SEI har ett stort internationellt förtroende och inflytande. Isabella Lövin är därför rätt person som ordförande i styrelsen. Hennes erfarenhet och kontakter från det globala miljöarbetet kommer vara mycket värdefulla för SEI:s verksamhet. Magnus Billing kommer att tillföra värdefull erfarenhet inom området hållbara finanser, och jag önskar Isabella och Magnus all lycka till i sina nya roller, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Isabella Lövin var minister i den svenska regeringen 2014 – 2020. Hon var bland annat minister för internationellt utvecklingssamarbete och miljö- och klimatminister. Lövin har fått titeln hedersdoktor från Sveriges lantbruksuniversitet SLU, samt World Maritime University i Malmö för sitt miljöarbete.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Faktaruta

Regeringen utser enligt stiftelsens stadgar ordförande och ledamöter i styrelsen för en period av högst fyra år, och uppdragen kan förlängas med högst sex år.

SEI har förutom huvudkontoret i Stockholm även kontor i Colombia, Estland, Kenya, Storbritannien, Thailand och USA.

SEI omsätter drygt 200 miljoner kronor. Regeringen finansierar 2021 institutet med 34 miljoner kronor.