Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund deltog på ministermöte under COP26 för att höja ambitionerna om minskade metanutsläpp

Publicerad

Idag deltog miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund på organisationen Climate & Clean Air Coalitions (CCAC) ministermöte. CCAC, som Sverige var med och grundade 2012, arbetar för att minska utsläppen av klimat- och luftskadliga ämnen.

Under mötet diskuterades den globala metandeklarationen om att minska de globala utsläppen av metan med 30 procent till 2030 jämfört med 2020, och såväl nationella som internationella åtgärder för att minska metanutsläppen.

− Metan är en mycket kraftfullare klimatpåverkande gas än koldioxid, och därför är det avgörande att vi snabbt minskar även metanutsläppen. Det är viktigt att vi arbetar brett och minskar vår klimatpåverkan med många olika verktyg. Minskade metangasutsläpp är en viktig pusselbit för att klara 1,5-gradersmålet, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Sverige var med och lanserade CCAC 2012 tillsammans med Bangladesh, Ghana, Kanada, Mexiko och USA.

För att världens länder ska nå temperaturmålet i Parisavtalet måste utsläppen av alla växthusgaser minska kraftigt.  CCAC arbetar för att minska de globala utsläppen av ämnen som påverkar både klimatförändringarna och luftföroreningar.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.