Stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrev för 2022 för Arbetsförmedlingen. I regleringsbrevet får Arbetsförmedlingen bland annat i uppdrag att stärka samarbetet med Kriminalvården i syfte att nå fler av Kriminalvårdens klienter med insatser för att minska risken för återfall i brott. Förra veckan fick Kriminalvården motsvarande uppdrag.

Samverkan som bedrivs mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården men även med landets kommuner har bedrivits sedan 1980-talet. Syftet med samverkan är att stärka klienternas möjligheter på arbetsmarknaden och öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning och arbete samt ett liv utan brott.

- En fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är centralt för att kunna minska risken för återfall i kriminalitet och en viktig del i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Regeringen ger nu myndigheterna i uppdrag att utveckla och förstärka sin samverkan, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

- Den som har avtjänat sitt straff och vill bryta med sin kriminella livsstil ska kunna få stöd för att komma i arbete och få en egen försörjning, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunerna. I regleringsbrevet för 2022 får Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsammans med Kriminalvården och i samverkan med landets kommuner eller andra aktörer, utveckla Krami eller motsvarande verksamhet. Syftet är att stärka Kriminalvårdens klienters möjlighet på arbetsmarknaden som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Verksamheten ska också nå fler av Kriminalvårdens klienter. Myndigheterna ska under arbetet dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet i de kommuner där verksamheten Krami finns.

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av uppdraget till regeringen senast den 15 september 2022.

 

Fakta om Krami

Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunerna. Målet för individer som deltar i Krami är att finna, få och behålla arbetet. Krami riktar sig till personer som på grund av sociala problem haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Simon Sätherberg
Tf. pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00