Pressmeddelande från Miljödepartementet

Annika Strandhäll deltar i informellt klimat- och miljöministermöte i Amiens

Publicerad

Den 20-21 januari träffar klimat - och miljöminister Annika Strandhäll EU:s klimat- och miljöministrar i Frankrike. På agendan står bland annat frågan om rättvis omställning till klimatneutralitet i EU. Delar av mötet hålls tillsammans med EU:s energiministrar.

− Sverige ska vara en stark aktör och pådrivare inom EU och globalt för att få ner utsläppen och öka ambitionen i klimatomställningen. Vi skapar också tusentals gröna jobb i hela Sverige, från fossilfria stålverk i Luleå till elmotorfabriker i Åmål. Här ligger Sverige i framkant, men vi behöver säkerställa att alla medlemsstater deltar i omställningen. Genom att göra det dyrare att släppa ut i EU lägger vi också grunden för den gröna industriella revolutionen vi ser i Sverige. På så sätt gynnar vi de viktiga gröna investeringarna och svenska jobb, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Mötet har flera fokusområden för diskussionerna. Bland annat prioriteringar och utmaningar i genomförandet av EU:s ambitiösa strategi för kemikalier, liksom diskussioner om att minska risker i användningen av växtskyddsmedel så att till exempel vilda pollinatörer/bin skyddas bättre.

Inga formella beslut tas vid de informella ministermötena.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin