Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Efter EU-dom – EU-pengar ska kunna hållas inne när medlemsländer inte respekterar rättsstatens principer

Publicerad

I dag beslutade EU-domstolen att det ska gå att stoppa utbetalningar av EU:s pengar till medlemsländer som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer. Sverige har haft en aktiv roll under rättsprocessen där Polen och Ungern velat stoppa en EU-förordning som möjliggör att så sker.

– Att rättsstatens principer ska gälla i alla EU:s medlemsstater är en mycket viktig fråga för regeringen, och någonting vi drivit på för länge. Dagens dom är därför särskilt välkommen, säger EU-minister Hans Dahlgren.

I december 2020 fattade EU-parlamentet och EU:s ministerråd ett gemensamt beslut om att införa den så kallade villkorlighetsförordningen. Den gör det möjligt att stoppa utbetalning av pengar till medlemsländer som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer om exempelvis självständiga domstolar och på så sätt skydda EU:s finansiella intressen.

Ungern och Polen begärde sedan att EU-domstolen skulle besluta att denna förordning är ogiltig, eftersom de menade att den strider mot EU-fördragen. Detta är en uppfattning som inte delas av den svenska regeringen och regeringen beslutade därför, i likhet med flera andra länder inom EU, att ge sig in i processen och ställa sig på rådets och parlamentets sida när detta behandlades i EU-domstolen under hösten 2021.

– Vi är många runt om i EU som är positiva till förordningen och har varit det sedan den kom 2020. Den innebär att ett EU-land som inte respekterar rättsstatens principer kan få svåra ekonomiska konsekvenser. Det ska helt enkelt kosta att göra fel, säger Hans Dahlgren.

Att värna och driva på för att alla EU-länder ska ha fria, oberoende domstolar är en prioriterad fråga för regeringen. Därför var också Sverige aktivt engagerad i domstolsprocessen, till försvar för det viktiga instrumentet som förordningen utgör.

EU-domstolens dom i dag innebär att Ungern och Polen förlorar i EU-domstolen. Domstolen gick i stället på den linje som företrätts av rådet, parlamentet, kommissionen och de länder inom EU, inklusive Sverige, som har engagerat sig i målen. Förordningen är därför fortsatt giltig.

– Dagens dom från EU-domstolen är mycket välkommen och det är viktigt att förordningen nu kan börja tillämpas fullt ut, avslutar Hans Dahlgren.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00