Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansministerns ekonomiska råd sammanträder

Publicerad

Finansministerns ekonomiska råd har idag den 21 mars sitt första möte. Rådet består av sex personer från olika nationalekonomiska fält och leds av finansministern. Syftet med det ekonomiska rådet är att ge finansministern råd i aktuella ekonomiska och vetenskapliga frågor av betydelse för den ekonomiska politiken.

Vid rådets första möte kommer frågor rörande ekonomiska följdverkningar av Rysslands invasion av Ukraina att diskuteras.

– Rysslands invasion av Ukraina drabbar i första hand alla de ukrainare som tvingas fly undan bomber och lämna sina familjer, men kriget kommer också att få ekonomiska följdverkningar. Det ekonomiska rådet är ett viktigt forum att diskutera vilka effekter vi kan komma att se för både världsekonomin och svensk ekonomi med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, säger finansminister Mikael Damberg.

Med anledning av det ekonomiska läge som följde av Covid-19-pandemin skapades under våren 2020 en referensgrupp till dåvarande finansminister Magdalena Andersson. Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna av referensgruppen skapas nu ett mer permanent ekonomiskt råd.

Följande personer ingår i rådet:

  • Finansminister Mikael Damberg, ordförande
  • Professor Lars Calmfors, makroekonomi, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning
  • Professor Karolina Ekholm, internationell ekonomi, Stockholms universitet, tillika riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden.
  • Professor Olof Johansson-Stenman, offentlig ekonomi, Göteborgs universitet
  • Professor Helena Svaleryd, arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet
  • Professor Daniel Waldenström, ekonomisk ojämlikhet, Institutet för Näringslivsforskning
  • Professor Robert Östling, beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio