Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mikael Damberg deltar vid extrainsatt informellt möte med EU:s ekonomi- och finansministrar

Publicerad

Tisdag den 3 maj deltar finansminister Mikael Damberg i ett informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar för att behandla Sveriges och Bulgariens återhämtningsplaner inom EU:s återhämtningsfacilitet. De formella besluten om godkännande av planerna fattas via skriftligt förfarande i rådet efter mötet.

I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett återhämtningspaket för att hantera sviterna av coronapandemin som slagit hårt mot många europeiska länders ekonomi. Paketet, som kallas Next Generation EU, omfattar 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ansöker om medel genom nationella återhämtningsplaner som beskriver de reformer och offentliga investeringar de avser genomföra.

Sverige har tack vare starka statsfinanser och en god krishantering inte behov av att låna pengar från återhämtningsfonden, men genom planen kan Sverige beviljas totalt 33,3 miljarder i bidrag för att bland annat fortsätta äldreomsorgslyftet och bredbandsutbyggnaden.

Sveriges återhämtningsplan innehåller 26 reformer och investeringar indelade i fem fokusområden:

  1. Grön återhämtning
  2. Utbildning och omställning
  3. Utbyggnad av bredband och digitalisering av offentlig förvaltning
  4. Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet
  5. Investeringar för tillväxt och bostadsbyggande

Sverige ansöker om ca 33 miljarder kronor i bidrag från EU:s återhämtningsfacilitet. Av kostnaderna kan 44 procent kopplas till klimatomställningen och 20 procent till den digitala omställningen enligt kriterierna i förordningen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg