Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stärkt nordiskt miljö- och klimatsamarbete efter möte i Oslo

Publicerad

De nordiska miljö- och klimatministrarna har idag antagit deklarationer om både grön sjöfart och budskap inför förhandlingarna inom FN-konventionen för biologisk mångfald. Ministrarna har också kommit överens om fortsatt hög ambition i arbetet med att ta fram ett globalt avtal mot plastföroreningar.

Under det nordiska miljö- och klimatministermötet i Oslo den 3 maj beslutade ministrarna att Norden fortsatt ska ha en aktiv och ambitiös roll i förhandlingarna för ett rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar. Dessutom beslutade ministrarna att skicka ett gemensamt brev till Inger Andersen, direktören för FN:s miljöprogram Unep, för att ge stöd till Uneps vidare arbete för ett globalt avtal mot plastföroreningar.

– Plastföroreningar är ett problem som kräver gränsöverskridande lösningar. Norden ska ha en drivande roll i förhandlingarna för ett rättsligt bindande globalt avtal. Dessutom ska de nordiska länderna fortsatt verka för att vara föregångsländer i klimatomställningen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ministrarna antog även en deklaration om sjöfart som handlar om nordiskt samarbete för att bidra till genomförandet av Clydebankdeklarationen från FN:s klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Deklarationen slår fast att de nordiska länderna kommer att utforska möjligheter till att stödja etableringen av gröna sjöfartskorridorer inom och mellan länderna. I den andra ministerdeklarationen presenterar länderna gemensamma budskap inför FN-konventionen om biologisk mångfalds partsmöte, COP15, i Kunming 2022.

Under mötet diskuterade ministrarna hur de nordiska länderna kan bidra till ökad ambition inom förhandlingarna i klimatkonventionen och verka för att vara föregångsländer i klimatomställningen. Annika Strandhäll informerade också om det kommande mötet mellan nordiska ministrar och nordiska ungdomsrepresentanter i anslutning till Stockholm +50.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2022 är Norge ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Finland har ordförandeskapet 2022.

FN:s miljöprogram (Unep)

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, Unep, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. Uneps huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. Unep har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Unep har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. Uneps högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, Unea. UNea sammanträder vartannat år.

Den 2–3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

FN-konventionen om biologisk mångfald

Syftet med FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) är att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.