Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige partner och styrelsemedlem i USA-ledd klimatkoalition

Publicerad

På förfrågan från USA har Sverige nu gått med i First Movers Coalition (FMC). Sverige kommer även att sitta med i dess styrelse. FMC samlar företag och länder som går före i klimatomställningen genom att driva på utvecklingen av klimatsmarta produkter. Fyra svenska storföretag ingår redan i koalitionen.

– Sverige ska visa världen att klimatomställningen kan skapa jobb och tillväxt, såsom när svenska företag går före i utvecklandet av de klimatsmarta lösningar och produkter som behövs för att få ned utsläppen. Att vinu går in som partnerland i FMC ger oss möjlighet att ytterligare driva på det globala klimatarbetet säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Som partnerland åtar sig Sverige att uppmuntra fler svenska bolag att ansluta sig till FMC och att lyfta FMC som ett verktyg för att snabba på det globala klimatarbetet. FMC omfattar sju sektorer som står för 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser: aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och tunga transporter. Utöver USA och Sverige ingår också Indien och Japan i styrelsen. Italien, Norge och UK är också partnerländer i FMC.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

First Movers Coalition

First Movers Coalition (FMC) lanserades av USA:s president Joe Biden vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow 2021. Vid lanseringen ingick redan Scania, SSAB, Vattenfall och Volvo Group i koalitionen. När USA nu breddar koalitionen har Sverige tillfrågats att bli en så kallad Government partner och ingå i koalitionens rådgivande styrelse. Det ger Sverige en möjlighet att dela med sig av erfarenheter i det globala klimatarbetet och driva på genomförandet av Parisavtalet. Utöver USA och Sverige ingår också Indien och Japan i styrelsen. Italien, Norge och UK är också partnerländer i FMC.

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.