Pressmeddelande från Finansdepartementet

Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Publicerad

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att stänga ute olagliga aktörer från den svenska spelmarknaden och att motverka manipulation av resultat inom sport, s.k. matchfixning.

– Regeringen överlämnade den 17 maj 2022 en proposition till riksdagen med förslag om ett flertal åtgärder som syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Vi tar nu ytterligare ett steg för att säkerställa en sund och säker spelmarknad, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen lämnas bland annat följande förslag:

  • En möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter som används vid betalningsförmedling till olicensierat spel.
  • En möjlighet för Spelinspektionen att vid tillsynen över efterlevnaden av spellagens licenskrav och främjandeförbud köpa speltjänster online under dold identitet (testköp).
  • Utökade möjligheter för licenshavare och idrottsförbund att behandla personuppgifter inom ramen för arbetet mot matchfixning.
  • En skyldighet för licenshavare att på begäran av Polismyndigheten lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott i samband med spel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz