Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Matilda Ernkrans deltar på FN:s andra havskonferens

Publicerad

Den 27-28 juni leder biståndsminister Matilda Ernkrans den svenska delegationen på FN:s andra havskonferens – Tillsammans för ett hållbart hav – i Lissabon.

För fem år sedan stod Sverige och Fiji värdar för FN:s första havskonferens i New York. Det var den största konferensen om havet som hållits i FN:s regi och också första gången som en konferens fokuserade på ett enskilt hållbarhetsmål i Agenda 2030. Havskonferensen bidrog till ökad medvetenhet, politisk mobilisering och stimulerade olika aktörer att vidta konkreta åtgärder.

– Samarbete för att övervinna globala utmaningar är idag viktigare än någonsin om vi ska klara av att stävja klimatförändringarnas effekter. Regeringen lägger stor vikt vid havsfrågor i det internationella utvecklingssamarbetet. Jag var i New York i min roll som ordförande för riksdagens miljö- och jordbruksutskott, och känner stor entusiasm över att leda den svenska delegationen på den uppföljande konferensen i Lissabon och tillsammans med aktörer från myndigheter, civilsamhället och näringslivet driva havsarbetet framåt, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sedan förra havskonferensen har flera åtgärder vidtagits och lagstiftning skärpts i en rad länder. FN:s miljöförsamling (UNEA) har kommit överens om att påbörja förhandlingar om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar.

Trots dessa insatser fortsätter förlusten av biologisk mångfald, andelen hållbart fiskade bestånd minskar och effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Målsättningen för årets konferens är att skala upp och påskynda havsåtgärderna.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

FN:s havskonferens i Lissabon

Portugal och Kenya står värdar för FN:s andra havskonferens i Lissabon den 27 juni-1 juli. Fokus är på åtgärder baserade på vetenskap och innovation. Genom att bygga nya, varaktiga och konkreta partnerskap kan nödvändiga insatser skalas upp för att nå havsmålet i Agenda 2030. Ett brett deltagande från samhällets alla delar väntas i Lissabon – på lokal, regional, nationell och global nivå. En central del av konferensen är de sidoevenemang som länder och andra aktörer arrangerar. Svenska delegater kommer att delta aktivt i flera av dem och lyfta fram områden som är viktiga för regeringen, till exempel svensk sjöfartsinnovation och kunskap för att minska miljö- och klimatpåverkan, det småskaliga fiskets roll i livsmedelsförsörjningen samt kvinnors roll inom havsvetenskap och blå ekonomi.