Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konjunkturinstitutet får i uppdrag att ta fram långsiktiga scenarier för svensk ekonomi

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att ta fram långsiktiga scenarier för utvecklingen av den svenska ekonomin. Syftet är att ta fram underlag på ett effektiv och samordnat sätt som kan användas av myndigheter för långsiktig planering.

Långsiktig planering är viktigt inom staten. Områden som infrastruktur, bostäder, energi, klimat och miljö omfattas ofta av långsiktiga mål och stora statliga insatser. Scenarier för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt är därför viktig för analys och planering inom dessa områden. I dagsläget tar myndigheter ibland fram egna scenarier för den ekonomiska utvecklingen vilket kan innebära att det finns skillnader i underlaget hos olika myndigheter. Detta kan leda till att mål hanteras på olika sätt och att risken ökar för att beslut fattas på felaktiga grunder.

Mot denna bakgrund har regeringen i dag beslutat att ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att ta fram långsiktiga scenarier för den ekonomiska utvecklingen. Dessa scenarier ska omfatta en tidsperiod som är 30 år eller längre och ska utgöra underlag för statliga myndigheter som har behov av sådana scenarier för sin planering.

Scenarierna ska bland annat innehålla:

  • En beskrivning och en analys av den generella makroekonomiska utvecklingen
  • Utvecklingen på arbetsmarknaden och utvecklingen av den offentliga sektorns verksamheter och finanser

  • En redogörelse av den ekonomiska utvecklingen på branschnivå

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio