Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Norra Sverige: Regeringen gör en historisk satsning på infrastruktur i norra Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I norra Sverige gör regeringen bland annat en stor satsning på utbyggnad av järnvägen, till exempel Norrbotniabanan och Malmbanan. Därutöver investeras i Förbifart Skellefteå och nya isbrytare.

Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar. Regeringen skjuter till ytterligare pengar för bland annat utbyggnad av Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå, och åtgärder på Luleå C.

I planen ingår också förstärkning av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen och mellan Svappavaara och Kiruna för att möjliggöra tyngre tåg. En satsning görs också på stambanan genom övre Norrland.

Jämfört med Trafikverkets förslag förstärker regeringen kapaciteten på Malmbanan, till exempel förlängning av flera mötesstationer, men också förbättrad kapacitet samt stängselsystem och passager för ren och vilt på delen mellan Boden och Gällivare.

Regeringen gör också en särskild satsning på E4 förbifart Skellefteå.

För att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige är en väl fungerande isbrytarservice nödvändig. För första gången finns därför beslut om investering i nya isbrytare.

Investeringar i norra Sverige under planperioden 2022-2033

Trafikslag Järnvägsstråk / Vägnummer/Farled Objekt
Järnväg Malmbanan Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m.
Väg E4 E4 Salmis–Haparanda
Järnväg Norrbotniabanan Norrbotniabanan Umeå–Dåva ny järnväg
Väg E4 E4 Sikeå–Gumboda mötesseparering
Väg E4/E12 E4/E12 Umeå
Sjöfart 763 Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled
Väg E10 E10, Avvakko–Lappeasuando
Väg E10 E10, Morjärv–Svartbyn
Järnväg Malmbanan Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning
Järnväg Malmbanan Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning
Järnväg Norrbotniabanan Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny järnväg
Väg E4 E4 Gumboda–Grimsmark mötesseparering
Väg E10 E10 Kauppinen–Kiruna mötesseparering
Järnväg Stambanan genom övre Norrland Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)
Järnväg Stambanan genom övre Norrland Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2)
Järnväg Malmbanan Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32.5 ton
Järnväg Malmbanan Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton
Järnväg Malmbanan Malmbanan, Murjek, förlängning mötesstation
Järnväg Malmbanan Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesstation
Järnväg Malmbanan Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesstation
Järnväg Malmbanan Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesstation
Järnväg Malmbanan Malmbanan, Boden–Gällivare, stängsel och viltpassager
Järnväg Norrbotniabanan Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg
Järnväg Stambanan genom övre Norrland SgöN Sävastklinten–Norra Sunderbyn ny mötesstation och partiellt dubbelspår
Järnväg Malmbanan Kiruna ny järnvägsstation, alternativ Väst till nya centrum
Väg E4 E4 Broänge–Daglösten mötesseparering
Väg E4 E4 Daglösten–Ljusvattnet mötesseparering
Väg E4 E4 förbifart Skellefteå
Sjöfart Nya isbrytare

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta:

Norra Sverige omfattas av länen Västerbotten och Norrbotten.