Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Östra Mellansverige: Regeringen satsar på fyra spår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm och fullföljande av Ostlänken

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I östra Mellansverige satsar regeringen bland annat på utbyggnaden till fyra spår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm. Dessutom fullföljs satsningen på Ostlänken mellan Linköping och Järna. Satsningarna ger bättre
pendlingsmöjligheter och gör att kommunerna kan fullfölja sina överenskommelser om fler bostäder.

Regeringen satsar 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit, på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets beräkningar.
Regeringen fullföljer nu också satsningen på nya stambanor där Ostlänken mellan Järna och Linköping ingår. I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Därigenom förverkligar regeringen målsättningen om regional utveckling och stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

I planen har regeringen också lagt till projektet Mälaren/Rv 55 Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro, för att fortsatt underlätta för överflyttning av godstransporter till sjöfart.
Satsningen på E22 förbi Söderköping genomförs också.

Investeringar i Östra Mellansverige under planperioden 2022-2033

Trafikslag Järnvägsstråk/Vägnummer/Farled Objekt
Väg Rv 56 Rv 56 Katrineholm–Bie
Väg Rv 56 Rv 56 Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen
Väg Rv 56 Rv 56 Kvicksund–Västjädra
Väg E18 E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Hallsberg–Degerön, dubbelspår, etapp 1
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården mötesstation
Järnväg Ostlänken  Ostlänken nytt dubbelspår Järna–Linköping, del av nya stambanor
Sjöfart 901 Södertälje Sluss, Mälaren
Väg Rv 56 Rv 56 Sala–Heby 2+1
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår
Järnväg Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
Järnväg Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar
Järnväg Dalabanan Heby Mötesspår
Järnväg Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad
Väg E22 E22 Förbi Söderköping
Väg  Mälaren/Rv 55 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Frövi bangårdsombyggnad
Väg Rv 50 Rv 50 Medevi–Brattebro (inklusive Nykyrka)
Järnväg Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta

Östra Mellansverige omfattas av länen Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.