Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige och USA värdar för högnivåsamtal för att minska plastföroreningar

Publicerad

Sverige och USA stod idag, 1 juni, värdar för ett möte där näringslivet, civilsamhället och ca 10 länder diskuterade lösningar för att minska plastföroreningarna och öka återvinningen av plast.

Användningen av plast orsakar utsläpp som bidrar till klimatförändringarna samt orsakar föroreningar i naturen och haven. Därför har Sverige varit drivande i att få till de internationella förhandlingar som nu inleds om ett globalt plastavtal.

– Sveriges mål är att den plast som tillverkas har en hållbar design, som gör att den går att återanvända, återvinna utan att farliga ämnen fortsätter finnas i omlopp eller hindrar möjligheten till återvinning. Sedan ska den även plastens påverkan på klimatet och miljön minskas längs hela livscykeln. För klimatpåverkan gäller speciellt vid produktionen men även vid avfallshanteringsledet, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Tillsammans med USA bjöd därför Sverige den 1 juni in till ett toppnivåmöte med andra länder och viktiga företag, för att diskutera nya sätt att finansiera omställningen av plast mot hållbarhet. Behovet av både statligt och privat kapital är stort. Dessutom är det av stor vikt att företagen utvecklar en hållbar design av plasten, så att den lättare kan återvinnas. 

Nu fortsätter arbetet för den svenska regeringen, för att driva på för ett rättsligt bindande globalt avtal om plast. Därtill har regeringen nyligen lanserat en nationell handlingsplan om plast för mindre plastanvändning, mer återvinning och fler nya jobb.

Tillsammans utgör dessa åtgärder om plast ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya jobb i hela landet.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

FN:s miljöprogram, Unep

FN:s miljöförsamling Unea är Uneps styrande organ. Det är det enda forumet som diskuterar samtliga miljö- och klimatfrågor samlat och globalt. Årets tema är “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”.

Förhandlingar om globalt avtal mot plastföroreningar

Den 2 mars 2022 på FN:s miljöförsamling (UNEA5.2) beslutade världens länder om att initiera förhandlingar om ett globalt avtal för plastföroreningar. De formella förhandlingarna inleds i höst 2022 och förväntas pågå i två år.