Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige ska få fler nationalparker

Publicerad

Nationalparker är av stor betydelse för att bevara värdefull natur. Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för fler nationalparker i Sverige.

– Vi har en fantastisk möjlighet att röra oss i landet genom vår svenska allemansrätt. Med det här uppdraget tar regeringen ansvar för att fler får tillgång till vår vackra svenska natur, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Nationalparker är av stor betydelse för att bevara värdefull natur, men kan även bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring. Fler nationalparker behöver därför inrättas.

Naturvårdsverket ska genomföra ett förberedande arbete för att föreslå bildande av nationalpark för delar av ekoparkerna Böda och Hornsö i Kalmar län, Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län och Hornslandet i Gävleborgs län och även i övrigt öka takten i arbetet med att ta fram förslag till nya och utvidgade nationalparker. Naturvårdsverket ska också analysera hinder och möjligheter för hållbar naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden och ge förslag på hur denna verksamhet kan främjas.

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2023 redovisa analys och förslag rörande att främja hållbar naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Naturskydd och nationalparker

Det finns flera olika former av naturskydd i Sverige. Bland de vanligare finns naturreservat, Natura 2000-områden och nationalparker.

Sverige har 30 nationalparker utspridda över hela landet. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt.

Nationalparken bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.