Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tuffare tider väntar för svensk ekonomi

Publicerad

Finansminister Mikael Damberg presenterar idag Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget. En hög inflation och stigande räntor väntas leda till att tillväxten i den svenska ekonomin dämpas från andra halvåret i år. Arbetsmarknaden är fortsatt stark men arbetslösheten planar ut nästa år.

Ladda ner:

– Rysslands invasion av Ukraina har pressat upp priserna på energi och livsmedel runtom i världen och i Sverige. Hög inflation och stigande räntor väntas dämpa tillväxten under kommande år, säger finansminister Mikael Damberg.

Hög inflation och stigande räntor påverkar hushållens köpkraft och därmed dämpas den privata konsumtionen tydligt både i år och nästa år. Även export och investeringar väntas växa i en långsammare takt framöver. Tillväxten i Sverige väntas bli 1,9 procent 2022 och 1,1 procent 2023, för att sedan öka till 2,1 procent 2024.

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats tydligt efter pandemin. Indikatorer pekar på en ökad sysselsättning i närtid, men från och med andra halvåret i år bedöms sysselsättningen öka i en långsammare takt. Arbetslösheten väntas fortsätta sjunka något i år för att därefter plana ut på 7,4 procent 2023, vilket är en något högre nivå jämfört med bedömningen från prognosen i vårpropositionen.

Osäkerheten i prognosen är dock stor. Rysslands invasion av Ukraina skapar osäkerhet kring tillgång och prisutveckling för viktiga råvaror. Till exempel kan minskade leveranser av gas till Europa påverka svensk ekonomi ytterligare. Hur centralbankerna runt om i världen kommer att agera för att dämpa inflationen är också osäkert, särskilt om en hög inflation består.

– Det är ett osäkert ekonomiskt läge, och vi kan vänta oss tuffare tider framöver. De höga priserna, inte minst på energi och livsmedel som drivs på av Rysslands krig, påverkar framför allt de som redan innan hade det ekonomiskt svårt. Därför är det viktigt att finanspolitiken stöttar hushåll med svag ekonomi, säger finansminister Mikael Damberg.

Sparandet i de offentliga finanserna förväntas stärkas under prognosperioden. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP är bland de lägsta i EU vilket innebär att svensk ekonomi har en god motståndskraft.

Prognosen bygger på information till och med den 9 juni.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator