Pressmeddelande från Finansdepartementet

Felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet ska motverkas genom mer informationsutbyte

Publicerad

Finansminister Mikael Damberg har tagit emot förslag för att möjliggöra ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet.

I augusti 2021 tillsattes en utredning inom Finansdepartementet för att undersöka möjligheterna till stärkt informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet. Utredaren Kerstin Bynander har nu överlämnat sin slutrapport med bedömningar och förslag till lagändringar för att öka möjligheterna till informationsutbyte.

– Våra gemensamma skattepengar ska gå till det som de är avsedda för. Vi ska kunna lita på att utbetalningar från välfärdssystemen och andra ersättningar är korrekta och går till rätt mottagare. Ett stärkt informationsutbyte kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att säkerställa detta, säger finansminister Mikael Damberg.

Felaktiga utbetalningar urholkar förtroendet för välfärdssystemen och har uppskattats kosta cirka 18 miljarder kronor årligen. Även arbetslivskriminalitet är ett omfattande problem. I arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet kan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor behöva utbyta information sinsemellan. Otillräckligt informationsutbyte och sekretess mellan myndigheter kan dock utgöra ett hinder för korrekta beslut och effektiva kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen.

Utredningens förslag kommer i nästa steg att remitteras till ett stort antal berörda aktörer för att sedan analyseras och beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio