Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fredrik Holmberg ny överdirektör vid Skatteverket

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Fredrik Holmberg till ny överdirektör vid Skatteverket. Han kommer närmast från tjänsten som överdirektör vid Tullverket och tillträder den 1 oktober 2022.

– Jag är glad över att tillkännage att regeringen i dag utsett Fredrik Holmberg till ny överdirektör vid Skatteverket. Med erfarenhet från Tullverket och Ekobrottsmyndigheten har han goda förutsättningar att utveckla myndighetens verksamhet tillsammans med Skatteverkets styrelse och generaldirektör, säger finansminister Mikael Damberg

Fredrik Holmberg är i dag överdirektör vid Tullverket och har bland annat drivit och genomfört förändrings- och effektiviseringsarbete som resulterat i en väl fungerande struktur för myndighetens krisberedskapsarbete. Dessför­innan var han planeringsdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid Ekobrotts­myndigheten 2008–2018.

Om Skatteverket

Skatteverkets ansvarar bl.a. för skatter, folkbokföring, att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet. Skatteverket har ca 10 400 anställda, vilket innebär att myndigheten är en av Sveriges största. Skatteverket leds av en styrelse och ordförande för styrelsen är Sten Olsson. I styrelsen ingår ytterligare sex ledamöter och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Från och med den 1 oktober 2022 blir Skatteverket sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Försörjning av grunddata. Det innebär att Skatteverket bland annat ska driva på arbetet inom beredskapssektorn och verka för samordning.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg