Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår åtgärder mot bedrägerier vid fakturaköp

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att motverka bedrägerier. Förslagen innebär bland annat ett stärkt identifieringskrav vid fakturaköp online, samt att tillsynen av långivare skärps.

Betalningar med faktura i e-handeln kan möjliggöra bedrägeriupplägg. Skälet är att långivaren inte alltid genomför en tillräcklig ID-kontroll av den person som tar krediten vid köp på faktura i e-handeln, vilket gör att bedragare kan ta krediter i andras namn.

– Bedrägerier i e-handeln skapar stora brottsvinster för de kriminella gängen och leder till stora skador för brottsoffren. Regeringen går därför fram med lagförslag som ska stärka skyddet vid fakturabetalningar online, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Genom förslaget säkerställs att samma identifieringskrav som gäller vid kortbetalningar används vid fakturabetalningar som tillhandahålls av finansiella företag. Kravet på stark kundautentisering betyder att högre krav ställs på identifiering så att man exempelvis kan behöva signera fakturaköpet med hjälp av en e-legitimation.

Varje år anmäls ca 11 000–15 000 identitetsbedrägerier vid e-handel. Att stark kundautentisering kommer att användas vid fakturaköp kommer att innebära att det kommer att bli väsentligt svårare att genomföra denna typ av bedrägerier.

Regeringen arbetar aktivt för att motverka överskuldsättning. I lagrådsremissen föreslås att tillsynen över att finansiella företag följer konsumentkreditlagens bestämmelser om kreditprövning samlas hos Finansinspektionen. Samtidigt fortsätter Konsumentverket tillsynen över att företagens marknadsföring sker på ett korrekt och måttfullt sätt.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg