Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen går vidare med förslag om att alla ska ha rätt att bli kund i en bank

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att underlätta att flyktingar från Ukraina får tillgång till banktjänster. I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande skyldigheten för banker att erbjuda betalkonto till alla konsumenter ska gälla också svenska filialer till utländska banker.

Svenska banker är skyldiga att erbjuda betalkonto med grundläggande tjänster till alla som lagligen är bosatta i Sverige. EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet innebär att flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina ska få tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd här. Detta ger dem bland annat rätt till att öppna ett betalkonto för insättning och uttag av pengar, betalkort och betalningar.

I dag omfattas enbart banker med huvudkontor i Sverige av detta krav. För att underlätta att flyktingar från Ukraina får tillgång till banktjänster går regeringen nu vidare med en lagrådsremiss med förslag om att också filialer till utländska banker ska omfattas av skyldigheten att tillhandahålla grundläggande banktjänster.

- Att vara kund i en bank är avgörande för delaktigheten i samhället. Nu ser vi till att utländska banker tar samma ansvar som svenska i fråga om flyktingars rätt till betalkonto, säger finansmarknadsminsiter Max Elger.

Skyldigheten att erbjuda betalkonton gäller alla banker som tillhandahåller betalkonton till andra konsumenter. Det betyder att banker som erbjuder betalkonton till någon ska erbjuda det till alla, oavsett om dessa har huvudkontor i ett annat land än Sverige. Undantag kan göras vid misstanke om att kontot ska användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Som ett led i den prövningen behöver en konsument kunna identifiera sig, till exempel med pass. Finansinspektionen utövar tillsyn över att bestämmelserna om tillgång till betalkonto följs av bankerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg