Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Lars Dirke ny ordförande i Arbetsdomstolen

Publicerad

Regeringen har idag utsett Lars Dirke till ny ordförande i Arbetsdomstolen. Han tillträder som ordförande från och med den 1 november 2022.

Lars Dirke arbetar sedan 2012 som hovrättslagman i Svea hovrätt, inledningsvis i Mark- och miljööverdomstolen och sedan 2015 vid en av domstolens allmänna avdelningar. Dessförinnan tjänstgjorde han i samma domstol som hovrättsråd tillika vice ordförande i knappt sex år och innan dess som hovrättsråd i drygt fyra år. Han arbetade 1999 - 2001 som departementsråd och enhetschef i Näringsdepartementet och 1994 - 1998 som rättssakkunnig och sedermera kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

Fakta om Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen har fyra ordförande som är ordinarie domare och som är utsedda av regeringen. Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Sören Öman är idag ordförande i domstolen. Cathrine Lilja Hansson är även administrativ chef för domstolen.

Presskontakt

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?