Nya statssekreterare i Regeringskansliet

Publicerad

Regeringen har i dag utsett 21 statssekreterare i Regeringskansliet. Tidigare statssekreterare har entledigats från sina anställningar. Den departementsombildning som statsministern aviserat i samband med att han anmälde statsråden i riksdagen genomförs vid årsskiftet.

Statsrådsberedningen

Regeringen har utsett Johan Stuart till statsministerns statssekreterare.

Regeringen har utsett Christian Danielsson till statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall.

Regeringen har till samordningskanslierna i Statsrådsberedningen utsett Per Swenson Claréus (M), Tobias Karlström (KD) och Johan Britz (L) till statssekreterare.

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har utsett Sophia Metelius till statssekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Regeringen har utsett Martin Andreasson till statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Finansdepartementet

Regeringen har utsett Jesper Ahlgren och Lars Hjälmered till statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson.

Infrastrukturdepartementet

Regeringen har utsett Dan Ericsson till statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren.

Justitiedepartementet

Regeringen har utsett Charlotte Kugelberg till statssekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer.

Kulturdepartementet

Regeringen har utsett Karin Svanborg-Sjövall till statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand.

Miljödepartementet

Regeringen har utsett Daniel Westlén till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Näringsdepartementet

Regeringen har utsett Daniel Liljeberg till statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

Socialdepartementet

Regeringen har utsett Petra Noreback till statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen har utsett Per-Anders Sunesson till statssekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen har utsett Anna Pettersson Westerberg till statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Maria Nilsson till statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen har utsett David Lindberg och Erik Scheller till statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm.

Utrikesdepartementet

Regeringen har utsett Jan Knutsson till kabinettssekreterare hos utrikesminister Tobias Billström.