Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen ska analysera matchningstjänsterna

Publicerad

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera matchningstjänsterna. Myndigheten ska bland annat analysera vilken typ av stöd som arbetssökande tar del av, hur stödet varierar mellan olika grupper och hur resultaten skiljer sig åt.

Arbetsförmedlingen ska redovisa och beskriva utvecklingen i de utvecklade matchningstjänsterna. Det handlar bl.a. om vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna och stödets omfattning i tid samt resultaten för deltagarna i form av övergångar till arbete eller utbildning. Det handlar också om att analysera hur stödet och resultaten varierar mellan olika grupper av deltagare och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser.

– Att minska långtidsarbetslösheten är en av mina högsta prioriteringar och vi måste möjliggöra för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Mer behöver göras för att människor ska kunna lämna smärtan i arbetslöshet och utanförskap. Fler ska bli samhällsbyggare precis som alla andra som går till jobbet. Därför ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att analysera matchningstjänsterna, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Uppdraget ges till Arbetsförmedlingen genom myndighetens regleringsbrev för 2023 och Arbetsförmedlingen ska redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 april 2023 och senast den 3 oktober 2023.

Fakta om matchningstjänster

Matchningstjänster anskaffas av Arbetsförmedlingen och utförs av leverantörer på uppdrag av myndigheten. Arbetssökande får stöd att matchas till arbete eller att påbörja reguljär utbildning. Leverantören och den arbetssökande ska tillsammans planera aktiviteter. Det kan handla om kontakter med arbetsgivare, stöd i att söka arbete eller information om utbildningsmöjligheter. Leverantörerna får ersättning från Arbetsförmedlingen för att utföra tjänsten. Den nuvarande matchningstjänsten Rusta och matcha innebär ett tydligare fokus på ersättning till leverantörerna för uppnådda resultat jämfört med tidigare matchningstjänster.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson