Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstudie för alternativa metoder till tvångsåtgärder inom vården

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en förstudie för att identifiera och utvärdera alternativ till tvångsåtgärder, som till exempel avskiljning och fastspänning. Detta är ett led i regeringens arbete med att utveckla vården och stärka rättssäkerheten för de personer som vårdas med stöd av tvångslagstiftning.

– Tvångsåtgärder är långtgående och starkt integritetskränkande ingrepp, därför är det angeläget att undersöka möjligheten att få fram alternativ som fungerar. Den här förstudien blir ett viktigt led i det arbetet och jag ser fram emot att ta del av resultatet som redovisas om bara några månader, säger socialminister Jakob Forssmed.

Frivillighet och självbestämmande är vägledande principer inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Sluten tvångsvård är en begränsning av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter genom frihetsberövandet i sig men också genom att det under vissa förutsättningar också ges utrymme att vidta andra tvångsåtgärder, som avskiljning och fastspänning med bälte.

Under senare år har flera åtgärder vidtagits för att minska antalet tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet, inom den psykiatriska tvångsvården och inom den rättspsykiatriska vården. Regeringens bedömning är att dessa åtgärder kommer att ha positiva effekter men att det finns ett behov av att kontinuerligt verka för att vården ska vara så ändamålsenlig och rättssäker som möjligt liksom av att arbeta systematiskt med att förbättra arbetssätt för att minska användningen av tvångsåtgärder. Därför bör kunskapsläget om alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder uppdateras.

Nu ger regeringen uppdrag till SBU att genomföra en förstudie som ska identifiera och utvärdera alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder inom SiS verksamhet samt inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Förstudien ska ligga till grund för en kunskapssammanställning av alternativa metoder till tvångsåtgärder, särskilt till avskiljning och fastspänning. Förstudien ska anpassas till de olika vårdformerna då de skiljer sig från varandra och pågående uppdrag inom närliggande områden ska uppmärksammas.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 5 maj 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...