Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Grundlagsändring ger stärkta möjligheter att bekämpa terrorism

Publicerad

Den 1 januari 2023 träder en grundlagsändring i kraft som gör det möjligt att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism. Det innebär att Sverige kommer att kunna bekämpa terrorism på fler och nya sätt.

Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater, arbetar intensivt för att möta hotet från terrorismen. Den utgör en svår påfrestning för drabbade samhällen och hotar såväl internationell fred och säkerhet som nationell säkerhet. Terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur och är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, det fria utövandet av mänskliga rättigheter och den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Den ändring i regeringsformen som nu träder i kraft ger Sverige stärkta möjligheter att kunna ingripa mot terrorism. Grundlagsändringen innebär utökade möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Ändringen gör det möjligt för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer.

Presskontakt

Erik Engstrand
Tf. pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand