Internationell handel med delar från gråhaj regleras

Publicerad

Vid konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växters senaste partsmöte, CITES COP 19, beslutades att den internationella handeln med delar från gråhajar ska regleras.

Hajar spelar en viktig roll i de marina ekosystemen. De senaste 50 åren har gråhajspopulationerna minskat kraftigt på grund av överfiske eller att hajarna fångas som bifångst.

På CITES COP 19 antogs värdlandet Panamas förslag att lista hela familjen gråhajar, vilken omfattar mer än 50 arter. Listningen innebär att handeln med fenor, kött och andra delar från gråhajar nu kommer att regleras.

− För arter som hotas av internationell handel är varje listning ett viktigt steg mot en hållbar förvaltning och för att stoppa den oroväckande utrotningen av djur och växter, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Under partsmötet listades också drygt 150 tropiska timmerproducerande arter samt över 200 reptil- och groddjursarter.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

CITES COP 19

CITES COP 19 ägde rum den 14 till 25 november 2022 i Panama. Miljödepartementet ledde den svenska delegationen där Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ingick. Mer än 2 500 deltagare från drygt 170 länder var på plats.

CITES

CITES är ett avtal och står för ”The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. Avtalet reglerar internationell handel med arter och deras produkter för att säkerställa att handeln sker på ett hållbart sätt och inte bidrar till arternas utrotning. CITES reglerar i dagsläget internationell handel med nästan 40 000 arter.