Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nationellt professionsprogram ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre kompetensutveckling och tydligare karriärvägar

Publicerad

Regeringen vill stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet. Därför planerar regeringen att besluta om en proposition där ett professionsprogram föreslås, bestående av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem.

– Skolans och förskolans viktigaste resurs är personalen. En god undervisning och ett gott pedagogiskt ledarskap är avgörande för studiero och bra kunskapsresultat. Inrättandet av ett professionsprogram är en omfattande och långsiktig insats för att utveckla undervisningens kvalitet, öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna och göra skolprofessionerna mer attraktiva, säger skolminister Lotta Edholm.

Professionsprogrammet föreslås bestå av två delar. Dels en nationell struktur för kompetensutveckling, vilket innebär att det ska finnas ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv. Dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare, vilket medför en möjlighet att ansöka om meriteringsnivå. Det är ett sätt att utveckla och förtydliga lärares och förskollärares kompetens och karriärvägar.

Skolverket föreslås bedöma och besluta om ansökningar om meriteringsnivå. Skolverket har också fått ett uppdrag att med stöd av Rådet för professioner i skolväsendet, ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare.

Medel har stegvis avsatts för alla delar av professionsprogrammet. Totalt uppgår medlen till 234,5 miljoner kronor från 2023 och framåt.

Regeringen föreslår att lagstiftningen om ett nationellt professionsprogram ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...