Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förskollärare, lärare och rektorer ska vara delaktiga i att utforma nationellt professionsprogram

Publicerad

Regeringen utser i dag 19 ledamöter som ska ingå i Rådet för professioner i skolväsendet. Rådets uppgift är att vara rådgivande i Skolverkets arbete med att utveckla det nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som regeringen tidigare beslutat om.

– ­Professionsprogrammet ska bidra till att förskollärare, lärare och rektorer har bättre möjlighet till kompetensutveckling, att yrkena blir mer attraktiva och att undervisningens kvalitet utvecklas. Därför är det centralt att få med företrädare för just de här yrkesgrupperna i arbetet med att utforma programmet, säger skolminister Lotta Edholm.

Rådet för professioner i skolväsendet ska vara ett rådgivande organ till Skolverket i myndighetens arbete med det nationella professionsprogrammet. Rådet ska bistå Skolverket i arbetet med att ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett nationellt meriteringssystem.

Regeringen utser nu 19 ledamöter som ska ingå i rådet. Bland ledamöterna finns tio företrädare för förskollärare, lärare och rektorer, tre företrädare för huvudmän inom skolväsendet, fyra företrädare för universitet och högskolor samt två företrädare för Skolverket. Ledamöterna har utsetts i samråd med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Skolverket.

Ledamöterna förordnas från och med den 15 februari och förordnandena gäller huvudsakligen i tre år.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin
Laddar...