Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg besöker Uppsala för att delta vid lansering av nya stödlinjer

Publicerad

Onsdagen den 15 februari besöker jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg Uppsala för att delta vid lanseringen av Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) nya stödlinjer till våldsutsatta män och transpersoner inklusive ickebinära. I samband med lanseringen håller NCK pressträff tillsammans med Paulina Brandberg.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor via Kvinnofridslinjen. Det kompletteras nu med ett nytt uppdrag med en stödlinje för män och en stödlinje för transpersoner inklusive ickebinära. De nya stödlinjerna är ett pilotprojekt som kommer att pågå till årets slut.

I samband med lanseringen håller NCK pressträff tillsammans med jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Pressträffen äger rum klockan 15:15 på Akademiska sjukhuset, ingång 17, Uppsala.

Vid intresse för media att närvara på pressträffen, kontakta Ylva Porsklev, NCK, tel. 076-106 51 97.

För intervjuförfrågningar till Paulina Brandberg i samband med besöket kontakta pressekreterare Anton Johansson.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson