Hoppa till huvudinnehåll

Viseringsfria personer ska kunna visa pass i original

Publicerad

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om ett uppdrag till Migrationsverket vid torsdagens regeringssammanträde. Uppdraget ska underlätta för viseringsfria personer att visa upp pass i original vid en ansökan om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd.

Syftet med åtgärderna är att den sökande ska kunna undvika att resa långa sträckor för att visa sin passhandling, att tidsåtgången för den sökande minimeras, samt att studenter, forskare och arbetstagare ska lockas till Sverige.

– Regeringen vill inte att Sverige ska tappa i konkurrenskraft. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder för att underlätta för personer som är viseringsfria, att personligen visa upp sitt pass i original, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Den 1 november 2022 trädde en ny praxis i kraft efter ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. Den innebar att alla sökande av uppehålls- och arbetstillstånd skulle visa sina pass i original. Förändringen var en del av Migrationsverkets arbete med att förbättra kontrollen av pass och identitet hos den som ansökte om tillfälliga uppehållstillstånd.

Förändringen innebar dock att viseringsfria personer som tidigare enkelt kunnat resa in i Sverige efter beslut, utan att behöva besöka en utlandsmyndighet, nu blev tvungna att resa långa sträckor enbart för att visa upp sin passhandling.

Regeringen har därför beslutat om att genom en ändring i Migrationsverkets regleringsbrev för 2023 ge myndigheten i uppdrag att underlätta för viseringsfria personer att visa upp pass i original.

De åtgärder regeringen nu vidtar ska förbättra reglerna för den högkvalificerade arbetskraften samt för utländska forskare och doktorander. Åtgärderna ska också bidra till att öka attraktiviteten att studera och forska vid ett svenskt lärosäte och för högkvalificerad arbetskraft att arbeta i Sverige.

– För att stärka Sverige som forskningsnation behöver vi bidra till att göra det mer attraktivt för utländska forskare och doktorander att studera, forska eller arbeta vid svenska lärosäten. Det här uppdraget är en pusselbit i regeringens arbete för att förbättra reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...