Pressmeddelande från Socialdepartementet

Informationsinsats ska öka antalet blodgivare i Sverige

Publicerad

För att undvika bristsituationer på blod och stärka beredskapen vid händelser med många skadade behöver en större andel av befolkningen vara blodgivare. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag genomföra en informationssatsning som ska öka antalet blodgivare.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god tillgång på blod och blodprodukter till vardags, vid brist eller större händelser med många skadade är att tillräckligt många blodgivare kan mobiliseras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Varje blodgivare bidrar inte bara till att hjälpa en medmänniska, utan också till att stärka motståndskraften och förmågan i det svenska totalförsvaret, vid till exempel ett masskadeutfall på svenskt territorium, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

I Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten och cirka 100 000 människor behöver få blod varje år.  Tillgången på blod är av stor betydelse för hälso- och sjukvården och nödvändigt både vid akuta skador och planerade behandlingar, som till exempel av cancer. Ett stort antal blodgivare som kan kallas vid bristsituationer och händelser med många skadade skulle vara mycket positivt för den dagliga blodförsörjningen såväl som ur ett beredskapsperspektiv. 

I nuläget är det bara cirka 2–3 procent av befolkningen som är aktiva blodgivare och även om Sverige är självförsörjande på blod och blodkomponenter till patienter finns det stora skillnader mellan landets regioner.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationssatsning för att öka antalet blodgivare i Sverige. Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i dialog med regionerna om hur en nationell insats kan komplettera den kommunikation som redan sker regionalt och nationellt via nätverket GeBlod Kommunikation.

Socialstyrelsen får använda 2 miljoner kronor för uppdraget under 2023 och ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 17 mars 2026.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.